Rutavdrag

Hos oss får du svar på alla frågor som rör både Rutavdrag och Rotavdrag. Få svar på de vanligaste frågorna.

Vad är Rutavdrag?

Rutavdraget är för privatpersoner som kan få en skattereducering för hushållsarbeten i sin bostad.

Vad betyder RUT?

Rut står för – rengöring, underhåll och tvätt.

Vem har rätt till Rutavdrag?

För att ha rätt till Rutavdrag ska man vara över 18 år och varit obegränsat skattskyldig under året. Det innebär att ansökaren ska ha betalt skatt i Sverige. Ansökaren ska även ha betalt för rutarbetet.

Hur fungerar Rutavdrag?

Rutavdraget fungerar som så att du som beställt ett arbete enbart kan behöva betala 50% av kostnaden och resterande kostnad finansieras via skatt. Som kund har du rätt till avdrag på 50 000 kr/per år.

Hur får man Rutavdrag?

Det är inte du som kund som ansöker om Rutavdrag utan Rutavdraget ansöks av dem som utför jobbet. Kostnaden dras från fakturan av utföraren.

När nekas Rutavdrag?

Närstående får inte utföra arbetet som sedan ska bli skattereducerat med Rutavdrag. Då kommer Rutavdraget inte godkännas.

Rut-och Rotavdrag

  • Rutavdrag - Rengöring, Underhåll och Tvätt, inkluderar hushållsnära tjänster, som städning, trädgårdsarbete och så vidare.
  • Rotavdrag - Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad, inkluderar även renoveringar och förbättringar i och på bostaden.

Vismaspecs och Skatteverket kan du läsa mer om vad som gäller Rutavdrag.

Läs även om:

Rotavdrag