Rutavdrag

Har du fått hjälp med din städning och trädgårdsarbete eller andra hushållsnära tjänster? Då är rutavdrag något att ha koll på! Här lär du dig allt om rutavdrag och får svar på de vanligaste frågorna.

Vad är rutavdrag?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Få kostnadsfria offerter för RUT-arbete

Vanliga frågor om rutavdrag?

För att vara berättigad rutavdrag krävs det att du uppfyller en del regler och villkor. Här hittar du de allra vanligaste frågorna gällande regler och villkor för rutavdrag.

Vad betyder RUT?

RUT, som är en vanlig förkortning för rutavdrag, är en akronym för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Precis som namnet tyder är det tjänster av denna typ som berättigar rutavdrag.

Hur fungerar rutavdraget?

Rutavdraget fungerar som så att du som beställt ett arbete enbart kan behöva betala en viss procent av kostnaden, medan resterande kostnad finansieras via skatt.

Hur många procent är rutavdraget?

Man kan få rutavdrag på upp till 50 procent av arbetskostnaden. Läs mer om hur du kan använda rutavdraget i samband med städning i vår artikel där vi jämför städföretag.

Hur mycket är rutavdraget?

Som kund har du rätt till avdrag på 50 000 kr i rutavdrag (tillsammans med rotavdrag) per år.

Vilka tjänster är godkända för rutarbete?

Nedan listas tjänster som berättigar rutavdrag:

På Skatteverket kan du läsa mer om specifika regler och villkor samt uppsatta krav på dessa typer av tjänster.

Vem har rätt till rutavdrag?

För att ha rätt till rutavdrag ställs följande krav:

 • Du måste vara över 18 år och ha varit obegränsat skattskyldig under året. Det innebär att ansökaren ska ha betalat skatt i Sverige.

 • Arbetet måste vara ett sådant som berättigar rutavdrag. Att säkerställa detta är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren.

 • Ansökaren ska ha betalat för rutarbetet före årsskiftet.

 • Ansökaren måste ha rutavdrag kvar att utnyttja (rätt till avdrag på 50 000 kr i rutavdrag, tillsammans med rotavdrag, per år).

 • Du måste helt eller delvis bo i den bostaden där tjänsten utförs. Fritidshus, andelslägenhet eller stuga kan också räknas som bostad såvida du äger eller hyr (oberoende av tid). Detta med undantag för arbete i föräldrars bostad. Har du betalat för arbete i dina föräldrars bostad gäller det dock att de är bosatta i Sverige för att du som har betalat för tjänsten i fråga har rätt till rutavdrag.

 • Närstående får inte utföra arbetet som sedan ska bli skattereducerat med rutavdrag. Då kommer rutavdraget inte godkännas.

 • Rutavdrag godkänns inte heller då ansökaren bedriver enskild firma eller på något sätt är delaktig i andra bolagsformer som avser att utföra tjänsten i fråga.

Hur får man rutavdrag?

 • Det är inte du som kund som ansöker om rutavdrag utan rutavdraget ansöks av de som utför jobbet. Kostnaden dras från fakturan av utföraren.

 • De som utför jobbet måste ha F-skatt, alternativt kan man anlita en person med A-skatt. Anlitar du privatperson med A-skatt skiljer sig dock detta från då du anlitar företag. Läs mer på Skatteverket.

 • Arbetsgivare kan även ge förmån av rutarbete till anställda.

Regler – rutavdrag 2020

Från och med 1 januari 2020 har vissa saker inom regelverket för rutavdrag förändrats. Nu är det bland annat krav på elektronisk betalning för rätt till rutavdrag. Exempel på sådan betalning är genom kontokort, internetbank/e-tjänst alternativt betalning genom BankID och Swish.

Rutavdrag 2020 – Hur mycket?

För rutavdraget 2020 följer även de regler som började gälla från och med 1 juli 2019, vilka innebar att för personer mellan 18–64 år fördubblas rutavdraget från 25 000 till 50 000 kr per år (tillsammans med rotavdrag). Precis som tidigare har personer som är 65+ även de rätt till 50 000 kr per år.

Vismaspecs kan du läsa mer om vad som gäller rutavdrag.
Skatteverket kan du beräkna rutavdrag.

Regler – rutavdrag 2021

Från 1 januari 2021 förändras regelverket vad gäller rutavdrag ytterligare där man både höjer avdraget samtidigt som man utvidgar tjänster som berättigar rutavdrag. Det tillkommer ytterligare fyra tjänster, vilka är:

 • Tvätt vid tvättinrättning

 • Möblering av bostad, där montering av möbler inberäknas.

 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader etc. för återanvändning, samt till och från magasinering.

 • Enklare tillsyn/underhåll av bostad, exempelvis fritidshus.

Det är Centerpartiet som länge drivit frågan som slutligen ska infrias. Läs mer om det nya rutavdraget på centerpartiet.se.

Rutavdrag 2021 – Hur mycket?

Från och med 1 januari 2021 höjs rutavdraget med hela 50 % – från 50 000 kr per år till 75 000 kr per år.

Läs även om

Du har nu fått lära dig det mest grundläggande om rutavdraget, nära besläktat med rotavdraget, men inte att förväxlas med då det avser helt andra typer av tjänster. Även om det finns likheter, finns det också en betydande skillnad mellan RUT och ROT. Rotavdraget kan exempelvis ge skattereduktion för solcellerrotavdrag för takarbeterotavdrag för totalentreprenad eller för renovering av tvättstuga och andra arbeten som utförs i din bostad – det vill säga arbeten hellre än tjänster. På respektive sida kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska bli berättigad avdraget, men också information och tips som du kan ha med dig när du ska beställa in arbeten av den här typen.

Rutavdraget är bra på flera olika sätt. Initialt infördes det för att privatpersoner som köpte tjänster skulle öka sitt marknadsarbete. Detta skulle skapa en större efterfrågan och öppna upp för fler arbetstillfällen som skapar möjlighet för korttidsutbildade att enklare komma ut i arbetslivet. Möjligheten att få rutavdrag vid flytt har fått fler att ta hjälp av flyttfirmor vid bohagsflytt, istället för att göra hela jobbet på egen hand. Man har sett samma effekt på andra håll, och allt fler väljer alltså att ta in hjälp för vardagsbestyr såsom att skotta snö, arbeten i trädgården och barnpassning.

Nyttja rutavdrag

Att anlita hjälp för städning, trädgårdsarbete eller IT-tjänster blir ännu mer fördelaktigt när du utnyttjar rutavdraget som en fin bonus. Genom att välja ett företag som Hemfixarna, som erbjuder professionella tjänster över hela Sverige till ett fast pris och med 100% nöjd-kund-garanti, får du inte bara professionell hjälp utan också den ekonomiska fördelen av skattereduktionen genom rutavdraget hanterat åt dig. Förbättra ditt hemliv enkelt och kostnadseffektivt med stöd av rutavdraget.