Rotavdrag för totalentreprenad

Visste du att du kan dra nytta av rotavdraget när du anlitar en entreprenör för att renovera ditt hem? Genom att anlita en expert får du både skattelättnader och kvalitativt utfört arbete. Rotavdraget, som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, inkluderar en mängd olika hantverkstjänster.

Det här behöver du veta om rotavdraget vid en totalentreprenad

Om du planerar att renovera ditt hem genom en totalentreprenad, så kan du dra nytta av rotavdraget. Genom att anlita en professionell entreprenör kan du få skattefördelar samtidigt som du säkerställer hög kvalitet på arbetet. Notera att rotavdraget gäller för vissa typer av renoveringsarbeten och att det finns en övre gräns för hur mycket avdrag du kan göra per år och per person. Vid sådan typ av projekt kan det därför vara klokt att klargöra vilka tjänster som omfattas av rotavdraget och vilka som inte gör det, för att undvika missförstånd och förväntningar som inte kan uppfyllas. Du kan exempelvis få bidrag via rotavdraget för totalentrepernad eller exempelvis rotavdag för takarbete, läs mer via länken.

Hur fungerar rotavdraget?

För att du ska kunna dra nytta av rotavdraget och samtidigt se till att det är till fördel för både dig och hantverkaren du anlitar, så finns det vissa riktlinjer som du bör känna till.

 • Du kan göra ett skatteavdrag på upp till 50 000 kronor per år, eller upp till 30% av den totala arbetskostnaden.

 • Du måste vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige för att nyttja rotavdraget och att arbetet måste utföras i en bostad som du äger och som är minst 5 år gammal.

Läs mer om vad som räknas som rotarbete på skatteverket.se.

Vad ska man tänka på inför en totalentreprenad?

När du väljer helhetsansvar för ditt projekt är det viktigt att tänka på några viktiga faktorer för att säkerställa att allt går smidigt och enligt planen.

1. Välj en erfaren och pålitlig entreprenör

Välj en pålitlig och erfaren entreprenör som kan hantera alla aspekter av ditt projekt, från planering till genomförande och avslutning. Be om referenser och kolla upp tidigare projekt som entreprenören utfört, för att få en bättre uppfattning om deras arbete. Behöver du hjälp med totalentreprenad i Stockholm kan vi exempelvis tipsa om JW Plåt, som har lång erfarenhet av olika typer av helhetsprojekt i Stockholmsområdet. I Göteborg kan vi exempelvis tipsa om Vestia Construction Group och i Malmö kan vi rekommendera Bygglasse som är en byggtjänst för hantverkshjälp.

2. Bestäm din budget

Gör upp en budget och se till att den täcker alla kostnader, inklusive eventuella tillägg eller förändringar som kan tänkas uppstå under projektets gång. Använd gärna en budgetkalkylator för att räkna ut din budget.

När du har klart för dig hur mycket pengar du vill lägga på projektet rekommenderar vi dig att rådgöra med din entreprenör för att gemensamt komma överens om en budget ni båda är nöjda med.

Var engagerad i projektet och diskutera löpande med entreprenören för att ha koll på vad som händer och undvika tråkiga överraskningar när fakturorna dimper ner i brevlådan.

3. Se över försäkringarna

För att säkerställa att du är skyddad mot eventuella olyckor och skador under ett projekt behöver du speciella försäkringar. De vanligaste försäkringarna att överväga inkluderar ofta:

 • Ansvarsförsäkring, som skyddar dig mot skadeståndsanspråk om någon skulle skadas under renoveringen.

 • Byggnadsarbetarförsäkring, som skyddar arbetstagare som utför arbete på platsen.

 • Fastighetsförsäkring, som är viktig för att skydda din egendom. Innan du påbörjar renoveringsarbetet är det viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag för att se till att du har tillräckligt med försäkringsskydd.

4. Löpande kommunikation med entreprenören

När du anlitar en firma för totalentreprenad är det viktigt att ha en realistisk tidsplan för. Projektet kan innebära flera olika typer av arbete och det kan därför ta olika lång tid att genomföra beroende på storlek och omfattning.

För att undvika förseningar och onödiga överraskningar är det viktigt att diskutera tidsplanen med firman. Be om en detaljerad tidsplan och se till att den tar hänsyn till eventuella förberedelser och avslutande städning av arbetsplatsen.

Kommunikation är avgörande för att projektet ska gå smidigt och för att hantera eventuella förseningar. Se därför till att du får regelbundna uppdateringar från firman om hur arbetet fortskrider och om det finns några förseningar eller förändringar i tidsplanen.

Hur gör man ansökan om rotavdrag vid totalentreprenad?

Så här ansöker du:

 1. Se till att du uppfyller kraven för att göra avdraget.

 2. Samla in alla fakturor och kvitton för arbetet som har utförts.

 3. Fyll i och skicka in blanketten “Särskild blankett för upprättande av kontrolluppgift”.

 4. Vänta på att Skatteverket behandlar din ansökan och godkänner avdraget.

 5. Notera att det är ägaren av bostaden som gör ansökan och inte entreprenören.

 6. Diskutera med entreprenören hur avdraget ska hanteras och vilken information som behövs för att göra ansökan.

Vanliga frågor

Vad är en totalentreprenad?

Totalentreprenad är en typ av kontraktsform inom bygg- och anläggningsbranschen. Entreprenören tar på sig ansvaret för både utformning (design) och genomförande (byggande) av ett projekt.

Entreprenören tar alltså på sig det samlade ansvaret för hela byggprojektet, inklusive både kostnader och tidsplan.

Vad ingår i totalentreprenad?

I en totalentreprenad ingår både utformningen och genomförandet av ett byggprojekt. Detta innebär att entreprenören hanterar alla delar av byggprocessen, inklusive planering, projektering, byggande och ofta även uppföljning efter projektets slutförande. Möjliga problem som kan dyka upp, exempelvis höjda kostnader eller förseningar, ligger under entreprenörens ansvar att hantera.

Vad kostar totalentreprenad av hus?

Kostnaden av ett hus kan variera kraftigt beroende på många faktorer, som storlek på huset, val av material, och platsen för bygget. En grov uppskattning kan ligga mellan 20 000 och 30 000 SEK per kvadratmeter, men det kan både vara lägre och högre än så.

I Sverige kan du använda ROT-avdraget för vissa typer av hushållsnära tjänster som ingår i totalentreprenaden, vilket kan minska kostnaden.