Skillnad mellan RUT och ROT

Vi på Rutavdrag.se gör RUT och ROT enkelt! Här hittar du svar på alla frågor som rör både rut- och rotavdrag.

Vad är RUT och ROT?

RUT och ROT är två olika former av skattesubventioner, det vill säga avdrag, som i många år varit omdiskuterat. Inte minst på den politiska scenen, men även bland företagare och privatpersoner.

Tanken bakom rut- och rotavdraget är att ett företag utför en tjänst varpå de sedan gör ett avdrag på själva arbetskostnaden på den slutgiltiga fakturan. Då fakturan är betald efterfrågar företaget resterande belopp från fakturan av Skatteverket.

RUT och ROT skillnad

RUT och ROT är två olika former av skatteavdrag som främst skiljer sig åt i de tjänster som berättigar skatteavdragen i fråga. För att Skatteverket ska godkänna skatteavdraget krävs det att det är ett arbete som berättigar antingen RUT eller ROT.

Rutavdrag

Rengöring, Underhåll och Tvätt, inkluderar hushållsnära tjänster, som städning, trädgårdsarbete och så vidare.

Läs mer om vilka typer av arbeten som berättigar rutavdrag.

Rotavdrag

Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad, inkluderar även renoveringar och förbättringar i och på bostaden.

Läs mer om vad för typ av arbeten som ger rätt till rotavdrag.

Avdragsskillnad mellan rut- och rotavdrag

Ytterligare skillnad mellan RUT och ROT är den berättigade procentsatsen av arbetskostnaderna. Rutavdraget är berättigat till 50 % av arbetskostnaden, medan rotavdraget ger rätt till 30 % av arbetskostnaderna.

Kan man få både RUT och ROT?

Svar Ja. Vad man bör tänka på är dock att de sammanlagda skatteavdragen för rut- och rotavdrag är 50 000 kr per år. Detta innebär att om du exempelvis redan utnyttjat 30 000 kr i rutavdrag under ett år, har du endast rätt till 20 000 kr i rotavdrag samma år. Är ni dock två personer som äger bostaden har ni rätt till hela 100 000 kr per år i RUT och ROT.

RUT och ROT 2020

Vad gäller RUT och ROT 2020 så har man från och med 1 januari beslutat om krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag. Med sådan betalning menas:

  • Kontokort
  • Internetbank/E-tjänst
  • BankID
  • Swish

Precis som från mitten av 2019 gäller fortsatt 50 000 kr i RUT och ROT per år, för personer som är 18 eller äldre.

Hos Skatteverket kan du läsa mer om RUT och ROT 2020.

Läs mer om: