Rotavdrag

Lär dig allt och lite till om rotavdrag! Här svarar vi på alla dina frågor kring ROT.

Vad är rotavdrag?

Rotavdraget är en skattereduktion som är till för privatpersoner att använda. Syftet är att du som privatperson kan göra skatteavdrag på arbeten som utförts i ditt hem.

Vanliga frågor om rotavdrag

För att få rätt till rotavdrag gäller det att uppfylla uppsatta regler och villkor. Regler för vilka arbeten som är berättigade rotavdrag skiljer sig bland annat åt mellan olika bostadstyper. I punktlistorna nedan hittar du Skatteverkets olika villkor och regler för rotavdrag.

Hur fungerar rotavdrag?

Rotavdraget fungerar på så vis att du som beställare av tjänster som berör renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostad har rätt till avdrag på upp till 30% av arbetskostnaderna. Genom att ansöka om rotavdrag kan du få avdrag på upp till 50 000 kr per år (tillsammans med rutavdrag).

Tjänster som berättigar rotavdrag

Nedan listas tjänster som berättigar rotavdrag:

  • Byggarbete (Reparation och underhåll)
  • Byggarbete (Om- och tillbyggnad)
  • Målning / Tapetsering
  • VVS-arbete
  • El
  • Gräv- och markarbete
  • Rengöring
  • Murning och sotning
  • Glas och plåt

Läs mer om regler och villkor samt uppsatta krav på olika typer av rotarbete hos Skatteverket.

När nekas rotavdrag?

  • Om bostaden hyrs ut under tiden arbetet utförs får man inget rotavdrag på arbetet. Detta är oberoende om bostaden hyrs ut under en längre eller kortare period.
  • Rotavdrag gäller inte på kooperativa hyresrätter.
  • Om rotavdraget ska gälla får inte en närstående utföra arbetet.

Vad betyder ROT?

ROT, som är en vanlig förkortning av rotavdrag, är en akronym för – Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är just dessa typer av tjänster som ger rätt till rotavdrag.

Vem har rätt till rotavdrag?

För att ha rätt till rotavdrag ställs följande krav:

  • Personer som fyllt 18 år och som betalar skatt i Sverige för 90% av sin inkomst.
  • Arbetet ska vara ett sådant som ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren att säkerställa detta.
  • Arbetet ska vara betalt före årsskiftet för att avdraget ska komma med på nästa års deklaration.
  • Personen som ansöker måste ha rotavdrag kvar att utnyttja (rätt till 50 000 kr i rotavdrag per år, tillsammans med rutavdrag).
  • Personen ska äga och på hel- eller deltid bo i fastigheten där arbetet utförs för att ha rätt till rotavdrag. Detsamma gäller rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad. Äger du helt eller delvis deras bostad kan du få avdrag för rotarbete där.
  • Söker du rotavdrag för småhus som inte är äldre än fem år är du endast berättigad skatteavdraget om arbetet syftade till att återställa huset till dess ursprungliga skick.
  • Söker du rotavdrag för bostadsrätt är endast arbete inom bostadens väggar berättigat skatteavdraget.
  • Kund ska förse utföraren med fastighetsbeteckning/bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer – beroende på bostadsform.

Ansöka om rotavdrag

Du som köper tjänster som är berättigade med rotavdrag ansöker inte om detta utan det gör de som utför jobbet. Detta ska dras av på fakturan innan kunden får den. Ett krav på de som utför arbetet är att de ska ha F-skatt, såvida arbetet utförs i Sverige. Det är även möjligt att ansöka om rotavdrag för arbetskostnader av arbete utfört av privatperson. Läs mer om detta på Skatteverket.

Regler för rotavdrag 2020?

Från och med 1 januari 2020 har det beslutats om krav på elektronisk betalning för att man ska ha rätt till rotavdrag. Exempel på elektroniska betalningsmetoder är följande:

  • Kontokort
  • Internetbank / E-tjänst
  • Betalning via BankID
  • Swish

Vismaspecs kan du läsa mer om vad som gäller rotavdrag.

Skatteverket kan du ansöka om- och räkna ut rotavdrag.

Läs även om: