Rotavdrag

Lär dig allt och lite till om rotavdrag! Här svarar vi på alla dina frågor kring ROT.

Vad är rotavdrag?

Rotavdraget är en skattereduktion som är till för privatpersoner att använda. Syftet är att du som privatperson kan göra skatteavdrag på arbeten som utförts i ditt hem.

Få kostnadsfri offerter för ROT-arbete

Vanliga frågor om rotavdrag

För att få rätt till rotavdrag gäller det att uppfylla uppsatta regler och villkor. Regler för vilka arbeten som är berättigade rotavdrag skiljer sig bland annat åt mellan olika bostadstyper. I punktlistorna nedan hittar du Skatteverkets olika villkor och regler för rotavdrag.

Vad betyder ROT?

ROT, som är en vanlig förkortning av rotavdrag, är en akronym för – Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Det är just dessa typer av tjänster som ger rätt till rotavdrag.

Hur fungerar rotavdrag?

Rotavdraget fungerar på så vis att du som beställare av tjänster som berör renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostad har rätt till avdrag på upp till 30% av arbetskostnaderna. Genom att ansöka om rotavdrag kan du få avdrag på upp till 50 000 kr per år (tillsammans med rutavdrag).

När nekas rotavdrag?

 • Om bostaden hyrs ut under tiden arbetet utförs får man inget rotavdrag på arbetet. Detta är oberoende om bostaden hyrs ut under en längre eller kortare period.

 • Rotavdrag gäller inte på kooperativa hyresrätter.

 • Om rotavdraget ska gälla får inte en närstående utföra arbetet.

Tjänster som berättigar rotavdrag

Nedan listas tjänster som berättigar rotavdrag:

 • Gröna initiativ – Läs mer om grönt avdrag och rotavdrag för solceller.

 • Takarbete – såsom takbyte eller takrenovering

 • Byggarbete (Reparation och underhåll)

 • Byggarbete (Om- och tillbyggnad)

 • Målning / Tapetsering

 • VVS-arbete

 • El

 • Rengöring

 • Murning och sotning

 • Glas och plåt

Läs mer om regler och villkor samt uppsatta krav på olika typer av rotarbete hos Skatteverket.

Vem har rätt till rotavdrag?

För att ha rätt till rotavdrag ställs följande krav:

 • Personer som fyllt 18 år och som betalar skatt i Sverige för 90% av sin inkomst.

 • Arbetet ska vara ett sådant som ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan dig som kund och utföraren att säkerställa detta.

 • Arbetet ska vara betalt före årsskiftet för att avdraget ska komma med på nästa års deklaration.

 • Personen som ansöker måste ha rotavdrag kvar att utnyttja (rätt till 50 000 kr i rotavdrag per år, tillsammans med rutavdrag).

 • Personen ska äga och på hel- eller deltid bo i fastigheten där arbetet utförs för att ha rätt till rotavdrag. Detsamma gäller rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad. Äger du helt eller delvis deras bostad kan du få avdrag för rotarbete där.

 • Söker du rotavdrag för småhus som inte är äldre än fem år är du endast berättigad skatteavdraget om arbetet syftade till att återställa huset till dess ursprungliga skick.

 • Söker du rotavdrag för bostadsrätt är endast arbete inom bostadens väggar berättigat skatteavdraget.

 • Kund ska förse utföraren med fastighetsbeteckning/bostadsrättföreningens organisationsnummer samt lägenhetsnummer – beroende på bostadsform.

Kan jag renovera tvättstuga med rotavdrag?

Ja, det kan du. Att renovera tvättstuga ger dig rätt till rotavdrag på arbetskraften. Det innebär bland annat att du kan få upp till 50 000 kronor i avdrag för arbete som inkluderar el, VVS, rengöring, byggarbete samt målning och tapetsering som en renovering av tvättstuga ofta innebär. När du tar in hantverkare brukar de ge dig en offert på arbetskostnaden utan rotavdrag, samt ett besked om vad den skulle bli efter avdraget.

Renovera med en totalentreprenör

Tänker du genomföra en renovering med totalentreprenad? Rotavdraget kan erbjuda betydande ekonomiska fördelar för ditt projekt. Det är viktigt att välja rätt entreprenör, bestämma din budget, försäkra dig om att du har rätt försäkringar och att upprätta en realistisk tidsplan. Allt detta bidrar till att ditt renoveringsprojekt kan genomföras så smidigt som möjligt. Med rätt information i handen blir det enklare att genomföra ditt renoveringsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Ansöka om rotavdrag

Du som köper tjänster som är berättigade med rotavdrag ansöker inte om detta utan det gör de som utför jobbet. Detta ska dras av på fakturan innan kunden får den. Ett krav på de som utför arbetet är att de ska ha F-skatt, såvida arbetet utförs i Sverige. Det är även möjligt att ansöka om rotavdrag för arbetskostnader av arbete utfört av privatperson. Läs mer om detta på Skatteverket.

Regler för rotavdrag 2020?

Från och med 1 januari 2020 har det beslutats om krav på elektronisk betalning för att man ska ha rätt till rotavdrag. Exempel på elektroniska betalningsmetoder är följande:

 • Kontokort

 • Internetbank / E-tjänst

 • Betalning via BankID

 • Swish

På Vismaspecs kan du läsa mer om vad som gäller rotavdrag. På Skatteverket kan du ansöka om- och räkna ut rotavdrag.

Rotavdrag vid fiberanslutning

För den som överväger att installera fiber i sin bostad kan rotavdraget bli en nyckelfaktor i beslutet. Detta avdrag ger möjlighet att minska kostnaden för arbetsinsatsen, vilket underlättar övergången till en mer avancerad och pålitlig internetanslutning. Läs mer om hur rotavdraget fungerar specifikt för fiberinstallation och vilka fördelar det kan medföra för hushållen.