Rotavdrag solceller

Att installera solceller på sin fastighet eller på sin tomt har blivit allt vanligare och det är mycket möjligt att rotavdrag för solceller kan ha haft en bidragande faktor. Här kan du läsa om allt du behöver veta kring rotavdrag och solceller, men också om vilka andra bidrag eller avdrag som finns att söka vid solcellsinstallation.

Rotavdrag för solcellsinstallation

När du installerar solceller blir du berättigad till rotavdrag. Rotavdrag för solceller avser solcellsinstallationen och ingår i något som kallas för det gröna avdraget – ett rotavdrag som gynnar klimatomställningen genom att främja gröna ändamål. I en artikel om rotavdrag och solceller, skriver ECOKRAFT, som är en av Sveriges ledande leverantörer och producenter av solceller, att du kan vara berättigad till rotavdrag för solceller, även om du bor i utlandet. Det kräver dock att du uppfyller alla de krav som ställs på avdrag för rotarbeten.

Hur funkar rotavdrag för solceller?

För att räkna ut rotavdrag för installation av solceller används ett schablonbelopp för arbetskostnaden. Schablonbeloppet är 30 % av den totala kostnaden. Rotavdrag för solceller är applicerbart för installation av solceller på platser som du äger och beviljas dig som gör en installation på ditt hus eller på ditt fritidshus, men i regel inte för dig som bor i bostadsrätt. En installation på taket till en fastighet som består av bostadsrätter är alltså inte möjligt att få avdrag för, eftersom taket utgör en gemensam del av fastigheten.

5 krav för rotavdrag för solceller

För att du ska vara berättigad till rotavdrag för solceller, krävs det att du och din fastighet uppfyller vissa kriterier, enligt Skatteverkets villkor.

  1. Du måste vara 18 år fyllda
  2. Du ska betala skatt i Sverige (eller enbart inkomstskatt om du är hemmahörande i utlandet)
  3. Du behöver äga fastigheten under den tid då solcellsinstallationen utförs
  4. Du behöver bo i den fastighet där arbetet utförs – helt eller delvis
  5. Företaget som utför solcellsinstallationen behöver ha F-skatt om det är ett arbete som ska göras i Sverige

Rotavdrag solceller - ett räkneexempel

Vi har tagit fram ett räkneexempel som gör det enkelt att räkna ut hur mycket rotavdrag du kan få för din solcellsinstallation. I det här exemplet utgår vi ifrån en solcellsinstallation som kostar ungefär 130 000 kronor i totalkostnad.

  • Totalkostnad: 130 000 kronor
  • Totalkostnad efter rotavdrag à 9 %: 122 200 (130 000 x 0,09)
  • Totalt rotavdrag: 7 800 kronor (130 000 – 122 200)

Om ni är två personer som äger huset, delar ni på detta och rotavdraget blir då istället 3 900 kronor/person. Maxtaket för rotavdrag/person och år är 50 000 kronor.

Solcellsstöd - investeringsstöd solceller

Det tidigare solcellsstödet, som var ett investeringsstöd för solceller som gick att söka hos Länsstyrelsen, har, sedan den 1 januari 2021, ersatts med det gröna avdraget, det vill säga rotavdrag för solceller. Sedan den 7 juli 2020 går det inte längre att ansöka om detta solcellsbidrag och endast de solcellsinstallationer som har påbörjats innan den 1 januari 2021, omfattas alltså istället av det gröna rotavdraget.

Observera att en solcellsinstallation inte kan omfattas av både solcellsstöd och rotavdrag för solceller. Den som har köpt solceller med investeringsstöd och gjort rotavdrag på solcellerna, behöver ta upp detta i sin deklaration.

Observera också att du som bor i bostadsrätt, och vill ansöka om rotavdrag eller skattereduktion för solceller, behöver ha ett fritidshus eller annan tillfällig bostad. Eftersom rotavdraget endast omfattar privatpersoner kan inte heller din bostadsrättsförening ansöka om detta avdrag. Däremot finns det möjligheter att få skattereduktion för det överskott av el som solcellerna producerar.