ROTavdrag tak

Har du tänkt på att du kan dra nytta av ROT-avdrag när du ska renovera tak? Genom att anlita en professionell takläggare kan du dra nytta av skattefördelar när du renoverar ditt tak, samtidigt som du får hög kvalitet på arbetet. Här ger vi dig tips och information om hur du dra nytta av ROT-avdrag för takrenovering.

Rotavdrag för takarbete

Rotavdrag för takarbete, såsom takrenovering eller att lägga nytt tak är ett vanligt sätt att minska kostnaderna för bostadsunderhåll. Genom att göra rotavdrag för takarbetet kan du spara upp till 50% på arbetskostnaderna, vilket gör det mer överkomligt att genomföra renoveringar på taket. För att vara berättigad till rotavdraget måste du uppfylla de krav som ställs för rotarbeten och det är viktigt att söka information om detta innan du påbörjar arbetet.

Vilka krav måste man uppfylla för att få rotavdrag på takrenovering?

För att vara berättigad till rotavdrag på takrenovering måste du uppfylla vissa krav som fastställs av Skatteverket i Sverige. Här är några av de viktigaste kraven:

 • Du måste äga fastigheten där takrenoveringen ska utföras.
 • Takrenoveringen måste utföras på en fastighet som används som bostad.
 • Arbetet måste utföras av en registrerad och godkänd entreprenör som följer gällande säkerhetsregler och arbetsmiljökrav.
 • Du måste betala för arbetet via banköverföring eller kortbetalning för att kunna bevisa betalningen.
 • Du kan inte få rotavdrag för materialkostnader utan endast för arbetskostnader.

Det är viktigt att notera att rotavdraget bara kan användas en gång per år och per fastighet, och det maximala avdraget är 50 000 kronor per person och år. Det är alltid bäst att kontakta Skatteverket eller en kvalificerad revisor för att få mer detaljerad information om vilka krav som gäller för rotavdrag på takrenovering.


Vilken del av kostnaden för takrenovering eller takbyte är berättigad för rotavdrag?

ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad) gäller endast arbetskostnaden för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad på din fastighet. Det betyder att när du renoverar eller byter tak kan du dra av 30% av arbetskostnaden upp till ett maximalt belopp om 50 000 SEK per person och år. Materialkostnader, resekostnader eller andra omkostnader ingår inte i detta avdrag.

Hur ansöker jag om rotavdrag för mitt takbyte eller takrenoveringsprojekt?

Du ansöker om rotavdrag genom att uppge det till företaget som utför arbetet. De kommer då att dra av beloppet direkt på din faktura. Detta innebär att du betalar mindre och företaget begär sedan återbetalning för beloppet från Skatteverket.


Är det företaget som utför arbetet eller jag som husägare som ska ansöka om rotavdraget?

Det är företaget som utför arbetet som ansöker om rotavdraget hos Skatteverket. Som husägare behöver du bara bekräfta att du är berättigad till avdraget och sedan dras det av från din faktura.


Är det möjligt att kombinera rotavdraget med andra bidrag eller subventioner för energieffektivisering vid takbyte eller renovering?

Det kan vara möjligt att kombinera rotavdraget med andra bidrag eller subventioner för energieffektivisering, beroende på specifika bidragsvillkor. Kontrollera villkoren för varje bidrag eller subvention för att se om det kan kombineras med rotavdraget.


Vilken dokumentation behöver jag för att styrka min ansökan om rotavdrag för takbyte eller renovering?

Som husägare behöver du inte förse Skatteverket med någon särskild dokumentation för att styrka din ansökan om rotavdrag. Det är företaget som utför arbetet som ansvarar för detta. Dock kan det vara bra att behålla all relevant dokumentation relaterad till arbetet, såsom fakturor och avtal, ifall det skulle behövas för framtida referens.


Bra att tänka på inför takrenovering/takbyte

1. Vilka kostnader är förknippade med att anlita en takläggare?

Att anlita en takläggare innebär att du behöver betala för arbetskraft, material, utrustning och eventuell utbildning. Priset för att anlita en takläggare beror på vilken typ av tak du vill lägga, hur stort arbete som krävs och vilken typ av material som behövs. Det kan också vara nödvändigt att lägga till kostnader för transport och eventuellt moms. Om du vill ha en kostnadsförslag, är det bäst att kontakta en erfaren takläggare.

2. Välj en pålitlig entreprenör - Billigast är inte alltid bäst

Anlita en pålitlig entreprenör som är specialiserad på takrenovering och som har erfarenhet av att arbeta med olika typer av tak. Be om referenser och titta på tidigare projekt som entreprenören har genomfört för att få en bättre uppfattning om deras arbete. Vill du ha hjälp med takrenovering, takbyte eller takläggning i Stockholm med omnejd kan vi tipsa om A&J Tak och Plåt AB som är en erfaren takläggare i Stockholm med många års erfarenhet inom branschen. Vill du hitta takläggare på annan ort, exempelvis i Göteborg, kan vi till exempel tipsa om JL Plåt & Bygg, eller om du vill ha ännu fler tips på vad du ska tänka på för att hitta en bra takläggare kan vi tipsa om den här artikeln på gq.nu.

3. Håll koll på dina (och entreprenörens) försäkringar

Renovering av ett tak kräver speciella försäkringar för att säkerställa att du är skyddad mot eventuella skador och olyckor. Några av de vanligaste försäkringarna som du bör överväga när du renoverar ditt tak inkluderar:

 • Ansvarsförsäkring skyddar dig mot skaderegleringskrav som uppstår om någon skulle skadas vid renoveringsarbeten.
 • Byggarbetarförsäkring skyddar arbetstagare som utför arbete.
 • Försäkring för fastigheter skyddar din egendom. Innan du börjar med renoveringsarbeten, bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att se till att du har optimalt försäkringsskydd.

4. Arbetstid och tidsplan - Var överens från start

När du anlitar en firma för takrenovering eller takbyte är det viktigt att ha en klar och realistisk tidsplan för projektet. Det är vanligt att takarbeten kan ta flera dagar eller till och med veckor beroende på storleken och omfattningen av arbetet. Diskutera därför med firman vad som ingår i tidsplanen för projektet och vad du kan förvänta dig. Se till att tidsplanen tar hänsyn till eventuella förseningar som kan uppstå på grund av väderförhållanden eller andra oväntade hinder.

Ett tips är att be om en detaljerad tidsplan från firman och att de inkluderar tid för eventuella förberedelser och avslutande städning av arbetsplatsen.

Det är också viktigt att vara flexibel i tidsplanen och att förstå att vissa justeringar kan behöva göras under arbetets gång. Kommunikation med firman är nyckeln här och se till att du får regelbundna uppdateringar om hur arbetet fortskrider och om det finns några förseningar eller förändringar i tidsplanen.

Vanliga frågor om att byta/renovera tak i stort

Renovera tak - kostnad?

För ett medelstort villatak kan det kosta någonstans mellan 100 000 och 200 000 kr att renovera tak, men tänk på att renovering av tak kan variera stort i pris, beroende på många faktorer som takets storlek, materialval, och komplexiteten av arbetet. Det är därför klokt att inhämta flera offert från olika företag för att få en klar bild av potentiella kostnader baserad på ditt specifika tak.


Renovera eller byta tak?

Valet mellan att renovera eller byta tak kan bero på flera faktorer. Om ditt tak är relativt nytt och skadan är lokaliserad, kan en renovering vara det mest ekonomiska valet. Om taket däremot är gammalt, eller om skadorna är omfattande, kan det vara mer kostnadseffektivt att byta ut hela taket.

Det är alltid bäst att konsultera med en takexpert som kan bedöma takets skick och ge rekommendationer baserade på dina specifika behov. Varje tak har unika krav och det viktigaste är att säkerställa takets långvariga hållbarhet och säkerhet.


Behövs bygglov för takrenovering?

Generellt sett behövs inte bygglov för att renovera tak, eller byta ut ett tak, om du inte ändrar takets form eller höjd. Men det finns undantag, speciellt om huset ligger i ett område med särskilda estetiska krav eller om det är ett kulturhistoriskt skyddat hus. Det är alltid bäst att kontakta din kommun för att vara säker på vad som gäller just för din fastighet.


Är det svårt att renovera tak själv?

Att renovera ett tak på egen hand kan vara en stor och komplicerad uppgift, och kräver både kunskap och färdigheter inom bygg och takläggning. Säkerheten är också en stor faktor att ta hänsyn till, då arbetet sker på höjd och innefattar hantering av tunga material. Felaktigt genomfört takarbete kan leda till framtida skador och kostnader. Medan det finns vissa mindre reparationer som kan utföras av händiga husägare, rekommenderas det starkt att man anlitar en professionell takläggare för större renoveringsarbeten.


När ska man byta tak?

Det finns flera tecken på att det kan vara dags att byta tak. Här är några vanliga indikatorer:

 • Takets ålder: Om taket närmar sig eller har passerat dess förväntade livslängd kan det vara dags att planera för ett takbyte.
 • Synliga skador: Om du ser tecken på omfattande skador som spruckna, skadade eller saknade takpannor eller om det finns synliga tecken på att takmaterialet bryts ner.
 • Läckor: Om det är läckage i taket som inte kan repareras, eller om det finns flera läckagepunkter.
 • Inre skador: Om du märker vattenskador, mögel eller tecken på fukt i ditt hem, särskilt i vinden eller på övervåningen.
 • Kom ihåg att alltid konsultera med en professionell takläggare som kan bedöma ditt taks tillstånd och ge rekommendationer baserade på dess specifika skick.

Hur ofta behövs takbyte?

Livslängden på ett tak varierar stort beroende på typ av material, kvaliteten på installationen, och hur väl det har underhållits. Generellt sett kan man säga att ett plåttak kan hålla upp till 50 år, medan ett tak med betong- eller lertegel kan hålla i 60 år eller mer. Trätak har en kortare livslängd och kan behöva bytas efter 20 till 30 år. Även omfattande klimatförhållanden och geografisk plats kan påverka livslängden på ett tak. Regelbunden inspektion och underhåll kan dock förlänga takets livslängd betydligt.

Hur lång tid tar det att byta tak?

Tiden det tar att byta tak kan variera kraftigt beroende på flera faktorer som takets storlek, den specifika typen av takmaterial, vädret och om det finns några oväntade problem som upptäcks under processen. För en genomsnittlig villa kan ett takbyte ta allt från några dagar till ett par veckor. En professionell takläggare bör kunna ge en mer exakt tidsram baserad på ditt specifika projekt och de omständigheter som gäller för ditt takbyte.

Hur mycket ökar värdet på huset vid takbyte?

Att uppskatta exakt hur mycket ett takbyte kan öka värdet på ett hus kan vara svårt, då det beror på flera faktorer. Detta inkluderar: bostadsmarknadens tillstånd, husets skick, takets kvalitet före och efter renoveringen, och eventuella ytterligare förbättringar som görs i samband med takbytet.

Men ett nytt, högkvalitativt tak är ofta attraktivt för potentiella köpare eftersom det innebär mindre underhåll och potentiella reparationer på kort sikt. Enligt vissa uppskattningar kan ett nytt tak öka hemvärdet med cirka 5-15%, men det är bäst att konsultera med en fastighetsmäklare eller en taxeringsman för att få en mer exakt uppskattning baserad på ditt specifika område och hem.