Rot-avdrag vid takarbete

Om du ska byta tak på ditt hus kan du spara pengar med rot-avdraget. Det betyder att du kan få tillbaka 30% av arbetskostnaden, men Skatteverket ställer vissa regler och krav.

Så funkar det

När du planerar att byta tak på ditt hus kan du spara en hel del pengar med rot-avdraget. Det fungerar som så att när du anlitar en firma för att utföra jobbet, behöver du inte betala för hela kostnaden själv. Staten hjälper till med kostnaden, vilket innebär att du får tillbaka 30% av arbetskostnaden. Allt görs direkt på fakturan från firman som gör jobbet, så du betalar mindre från en början.

För att du ska kunna använda avdraget finns det dock vissa regler. Till exempel måste firman du anlitar vara godkänd för det arbete du vill ha utfört, och du måste se till att allt sköts enligt reglerna. Tack vare rotavdraget blir takläggningen mer överkomlig för din plånbok.

Det är viktigt att notera att det bara kan användas en gång per år och per fastighet, och det maximala beloppet är 50 000 kronor per person och år. Det är alltid bäst att kontakta Skatteverket eller en kvalificerad revisor för att få mer detaljerad information om vad som gäller.

Regler för takarbete med rotavdrag

Du måste vara ägare till huset

Du måste stå som ägare till det hus där arbetet ska utföras. Det spelar ingen roll om huset är din primära bostad eller en sommarstuga eller fritidshus – ägandet är det avgörande.

Maxbelopp per år

Rotavdraget för takarbeten motsvarar 30% av arbetskostnaden, och det gäller inte kostnader för material. Om hantverkaren tar 50 000 kr för arbetskostnaden kan du dra av 15 000 kr (som dras direkt på fakturan), vilket innebär att du endast betalar 35 000 kr.

Det maximala avdraget för en enskild person är 50 000 kr per år, och för att nå det måste arbetskostnaden vara 166 666 kronor eller mer. Det har dock kommit ett förslag om tillfälligt höjt tak till 75 000 kr som du kan läsa mer om på regeringen.se.

Din inkomst styr

Hur stort belopp du kan dra av påverkas av din inkomst och andra avdrag du gör i deklarationen. För de flesta med en inkomst på runt 25 000 kr är det möjligt att dra av det högsta beloppet på 50 000 kr. Om du tjänar mindre kan du fortfarande göra avdrag på en stor del av det beloppet. Om du är osäker på ditt maximala belopp kan du kontakta Skatteverket.

4 saker att tänka på

När du står inför ett takbyte och vill använda rot-avdraget, finns det några viktiga saker att tänka på för att processen ska bli så smidig och fördelaktig som möjligt. Här är fyra punkter att ha i åtanke:

1. Välj en godkänd entreprenör

Du måste anlita en firma som är registrerad och godkänd av Skatteverket för rotarbeten. Det säkerställer att du kan utnyttja avdraget och att arbetet utförs professionellt. Kontrollera därför alltid detta innan du tecknar avtal. Behöver du hjälp att hitta en godkänd firma rekommenderar vi alltid att kolla efter recensioner eller rekommendationer.

2. Förstå vad som täcks

Avdraget täcker endast arbetskostnaden, inte materialkostnaden eller kostnaden för resor. Se till att du får en tydlig uppdelning av arbetskostnaderna i offerten för att veta hur mycket du kan dra av. Det hjälper dig att räkna ut din faktiska kostnad efter beloppet dragits av.

3. Håll koll på maxgränsen

Det finns en årlig gräns för hur mycket du kan dra av. Dubbelkolla hur stor din rätt till avdrag är för det aktuella året, så att du inte planerar för ett högre belopp än vad som är möjligt. Gränsen kan variera från år till år, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad.

4. Dokumentation och betalning

Korrekt dokumentation krävs för att kunna dra av kostnader. Se till att firman du anlitar specificerar arbetskostnaden separat på fakturan och att alla personuppgifter är korrekt ifyllda. Betalningen måste också göras på ett sätt som Skatteverket godkänner, vilket vanligtvis innebär direktbetalning till företaget från ditt bankkonto.